Forside

Individuel terapi
Parterapi
Job og sygefravær
Udviklingsgrupper for kvinder
Min baggrund
Behandlingsmetoder
Priser og tider
vejviserJob og sygefravær:

På nogle arbejdspladser tilbydes personalet hjælp til afklaring af deres 
situation i forbindelse med sygefravær eller hvis de p.g.a. psykiske faktorer ikke kan magte arbejdet. 

Psykologisk behandling har vist sig at være et godt tilbud i forbindelse 
med forskellige tilstande og sygdom af både fysisk og psykisk karakter. Psykologisk behandling give større effekt i forhold til et ønske om 
fastholdelse af medarbejderen på arbejdspladsen.
 

Målet er at behandlingen skal styrke selvværd, selvtillid, selvmestring og handlekraft - således at medarbejderen bliver istand til at genorienterer sig mod arbejdslivet med nye kræfter. Behandling kan anvendes ved følgende problematikker:

Stress- og angsttilstande 
Depression 
Chok og traumer efter ulykker 
Krænkende oplevelser/overgreb
Langvarige konflikter 
Misbrugsproblematikker, alkohol m.m. 
Lavt selvværd/selvtillid 

Der aftales bevilling på et bestemt antal timer for psykologisk behandling mellem arbejdsplads/ansatte/psykolog.

 


    Telefon 26746606

    Konsultation:  
    Hellebæk Klædefabrik
    Nordre Strandvej 119
    opgang E, 2. sal
  
  3150 Hellebæk