Forside  

Individuel terapi
Parterapi
Job og sygefravær
Udviklingsgrupper for kvinder
Min baggrund
Behandlingsmetoder
Priser og tider
vejviserIndividuel terapi: 

Individuel behandling er egnet for 
mennesker, hvis forhold i livet opleves 
som så vanskelige, at de har behov for en 
fagpersons hjælp. Der kan være mange 
grunde til at vælge at opsøge mere erfaren 
og uvildig hjælp hos psykolog (se om du 
kan genkende nogle fra nedenstående liste). 

Jeg har erfaring med følgende problemfelter: 
Angst, fobier, social angst, angst i forbindelse med somatiske sygdomme. 
Stress, udbrændthed efter vedvarende belastning. 
Chok/traume efter ulykker og overfald m. m. 
Sexuelle overgreb incest, voldtægt og andre krænkende hændelser.
Depression efter længerevarende fysisk eller psykisk belastning. 
Sorg efter dødsfald, tab af nærtstående, tab af egen fysiske førlighed m.m. Smerter og kroniske sygdomme de psykologiske problemstillinger.
Kriser, skilsmisse, afskedigelse, livskrise. 
Manglende selvværd, selvdestruktiv adfærd og dårlig grænsesætning.
Medafhængighed problematikker i forhold til alkohol misbrug.

Nogen har brug for klarlægning af et konkret problem 
og konsekvenserne af mulige tiltag i relation hertil. Her vil der oftes være tale om rådgivning over få gange. Andre har brug for psykologisk behandling på grund af særlige vanskeligheder. Den centrale forudsætning for vellykket psykologisk terapi er, at der skabes en tryg og ligeværdig kontakt mellem klienten og psykologen. Psykologens opgave er at hjælpe klienten til at opnå indsigt og fornyet tilgang til egne ressourcer. Det psykiske ubehag ændres eller forsvinder helt og der skabes mulighed for at handle på mere livgivende måder.

 

 

 


    Telefon 26746606

    Konsultation:  
    Hellebæk Klædefabrik
    Nordre Strandvej 119
    opgang E, 2. sal
  
  3150 Hellebæk